Med rätt person, på rätt plats


Konkurrensen om de mest kompetenta nyckelpersonerna ökar och humankapitalet har blivit den kritiska faktorn för de flesta organisationer. Talent Management Group identifierar och rekryterar dagens och morgondagens talanger.

Att personalen är företagets främsta resurs är förstås ingen nyhet, men det gäller att ligga steget före när konkurrensen om kompetensen ökar. Lyckade rekryteringar är en förutsättning för framgång, felrekryteringar är kostsamma och tidskrävande.

Talent Management Group är ett chefsrekryteringsföretag med lång och gedigen
erfarenhet inom området Executive Search. Vi fokuserar på sektorerna Teknik (IT/Telekom) Hälsa (Medicinteknik/Läkemedel) Tillverkning (Tillverkande industri) och Finans (Konsultföretag/ Tjänsteföretag/ Bank/ Finans/ Försäkring).

Vi tar hand om alla kritiska detaljer, behandlar alla ärenden konfidentiellt och står för ett kvalitativt och pålitligt hanterande av de uppdrag vi får förtroendet att genomföra. Med arbetsglädje och engagemang förser vi företag i Norden med rätt person på rätt plats, i rätt tid. Det resulterar varje år i lyckade tillsättningar av ledare och
nyckelpersoner i näringslivet. Kontakta oss när du behöver ny kompetens eller nya
utmaningar. Det lönar sig att satsa rätt från början.