Samarbetspartners


Capita Search & Consulting

Capita Search & Consulting etablerades 2000 och erbjuder rådgivning inom ledarutveckling/ rekrytering, primärt baserat på executive search. Med direktkontakter ute på marknaden finner vi de bäst lämpade kandidaterna till bestämda befattningar och vi erbjuder även rådgivning i dessa processer. Vårt team av medarbetare har
gedigen kompetens och erfarenhet både från konsultverksamhet och genom tidigare ledande positioner inom näringsliv och offentlig förvaltning. Våra sjutton konsulter är fördelade i Oslo och i Trondheim. Dessutom är vi anslutna till ett av världens ledande internationella nätverk - EMA Partners International.

Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S
Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S (LRR) og Ytting Consult A/S (YC) har indledt et strategisk samarbejde.Vi yder professionel virksomhedsrådgivning vedrørende
rekruttering & udvælgelse, ledelses- og karriererådgivning, samt organisations- og strategiudvikling. Vi arbejder med fortrolige og tætte kunderelationer - typisk i et
partnerskab. Med et strategisk samarbejde kan vi optimere vores produktions- og markedsføringskapacitet til glæde for såvel kunder, kandidater som os selv. Begge
selskaber er ejet af hver sin partner. LRR af Anne-Grete Lysgaard og YC af Iris Ytting. Vores kunder vil fortsat arbejde med hhv. Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S eller Ytting Consult A/S med det ansvar og de forpligtigelser dette indebærer.