Management Audit

Management Audit är en bedömning, inventering och värdering av enskilda ledare och nyckelpersoner samt ledningsgrupper i samband med en förändring i företaget.

Resultatet ligger till grund för en identifiering och en utvärdering av framtida
ledarämnen. Management Audits kan göras för att kartlägga organisationens
ledarresurser, t.ex. i samband med förvärv och fusioner, vid implementering av en ny strategi eller när interna eller externa faktorer ställer nya krav på organisationen.

Varje projekt skräddarsys tillsammans med vår uppdragsgivare. Bedömning och
avrapportering görs på individuell nivå och till gruppen som helhet samt på
övergripande nivå.