Mårten Glas

Mårten har under många år arbetat som rekryterare och projektledare med svenska och internationella klienter, med huvudsaklig inriktning på rekrytering av chefer och nyckelpersoner inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, affärsutvecklig, HR eller IT.

Primärt har fokus legat inom branscher som Teknik, Hälsa, Finans och Industri. Innan rekryteringsyrket har Mårten skaffat sig erfarenheter i roller som specialist och ledare inom IT-branschen, med både svenskt och nordiskt ansvar. Tidigare linjeroller har framförallt resulterat i erfarenheter och kunskaper inom affärsutveckling, ekonomi, försäljning och marknadsföring.

Kontakt
Mobil: +46 732 044 000