Precision i processen


Vårt mål är att marknaden i behov av rekryteringspartners ska uppfatta Talent
Management Group som det naturliga valet baserat på kvalitet, pålitlighet och
resultat. Målsättningen är att vara en långsiktig samarbetspartner där vi kan maximera möjligheten för både företag och individer på den nordiska marknaden att utvecklas.


Kvalitet
Kvalitet innebär att vi verkar tillsammans med de främsta företagen, vilket medför att vi också kan knyta till oss många kompetenta sökanden. Vi kommunicerar direkt med toppskiktet av kandidater, även de som inte aktivt söker nytt arbete. Kort sagt; vi når de främsta tänkbara kandidaterna genom exklusiva kontakter. Under kvalitetsparollen
ligger även att mäta resultat av utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Pålitlighet
I stället för hundratals mer eller mindre kvalificerade ansökningar kan du genom
Talent Management Group få tre till fem kvalificerade kandidater som stämmer mot dina behov. Med klart definierade arbetsprocesser och kvalitetssäkrade moment
borgar vi för precision i hela processen.

Resultat
Talent Management Groups utmärkande drag är effektivitet i att hitta rätt kandidater för kritiska affärsfunktioner. Våra konsulters erfarenheter inom näringsliv och
organisationer är vårt stabila fundament. Det ligger till grund för att bedöma hur en kandidat matchar uppdragsgivarens förväntningar samt hur nya medarbetare kan bidra till att stärka företagskulturen. Det är orsaken till att flertalet av våra kunder gjort stora framsteg på sina marknader; framgång genom strategiska nyrekryteringar.