Michael Wallér

Michael har bred kunskap inom rekrytering till ledarroller och nyckelpositioner med rekryteringar både i Sverige och i övriga Norden, framförallt med inriktning Teknik, Hälsa och Finans.

Han har bred erfarenhet av rekrytering till tyngre ledarroller och nyckelpositioner och har arbetat med rekrytering både i Sverige och övriga Norden. Michael Wallér
rekryterar inom branscher som IT/Telekom, Medicinteknik och konsultativa bolag inom finansiell sektor.

Michael har många års erfarenhet av arbete inom svenskt näringsliv, i ledande
befattningar som Sverigechef, Marknads- och Försäljningsdirektör i företag som Xerox, Wella och Polaroid. Dessutom har Michael Wallér en gedigen kunskap inom
försäljning och marknadsföring på den nordiska marknaden, inklusive Baltikum.
Utbildningsmässigt har han en handelsutbildning påbyggt med IFL
företagsledarutbildning.

Kontakt
Mobil: +46 708 800 540